<< poprzednie
art. 127    1. Badanie w celu ...
art. 128    1. W razie uczestn...
DZIAŁ V Kontrola ruchu dro...
art. 129    1. Czuwanie nad be...
art. 129a    1. Kontrola ruchu ...
art. 129b    1. Kontrola ruchu ...
art. 129c    1. Kontrola ruchu ...
art. 129d    1. Osoby działając...
art. 129e    1. Kontrola ruchu ...
art. 129f    Strażnicy straży g...
art. 129g    4. Minister właś...
art. 129g    1. Ujawnianie z...
art. 129h    5. Minister właś...
art. 129h    1. W zakresie, o...
art. 130    (uchylony)
art. 130a    1. Pojazd jest usu...
art. 130b    1. Z każdego wypad...
art. 131    1. Minister właści...
Rozdział 2 Zatrzymywanie i...
art. 132    1. Policjant zatrz...
art. 133    1. W przypadku okr...
art. 134    W stosunku do poja...
art. 134a    W stosunku do poja...
Rozdział 3 Zatrzymywanie p...
art. 135    1. Policjant: 1) ...
art. 136    1. Zatrzymane praw...
art. 137    1. Postanowienie o...
art. 138    1. Decyzję o zatrz...
art. 139    1. Przepisy art. 1...
art. 140    1. Decyzję o cofni...
art. 140a    Zadania i kompeten...
Rozdział 4 Kary pieniężn...
art. 140aa    1. Za przejazd po...
art. 140ab    1. Karę pieniężną...
art. 140ac    1. Od decyzji o w...
art. 140ad    1. W przypadku gd...
art. 140ae    1. Kary pieniężne...
Dział Va Działania na rzec...
art. 140b    1. Tworzy się Kraj...
art. 140c    1. Krajowa Rada ok...
art. 140d    W skład Krajowej R...
art. 140e    1. Przewodniczący ...
art. 140f    1. Krajowa Rada wy...
art. 140g    1. Tworzy się Woje...
art. 140h    1. Wojewódzka Rada...
art. 140i    W skład Wojewódzki...
art. 140j    1. Przewodniczący ...
art. 140k    Obsługę Wojewódzki...
art. 140l    W pracach Krajowej...
Dział Vb Kary pieniężne
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8


© 2001 - 2003 openlaw.pl