Dział I PRZEPISY OGÓLNE
art. 1    Funkcjonariuszom ...
art. 2    W ramach zaopatrze...
art. 3    1. Użyte w ustawie...
art. 4    Okresy służby funk...
art. 5    1. Podstawę wymiar...
art. 6    Emerytury i renty ...
art. 7    W razie zbiegu pra...
art. 8    1. Funkcjonariuszo...
art. 9    Do zaopatrzenia em...
art. 10    1. Prawo do zaopat...
art. 10a    1. W przypadku gdy...
art. 11    W sprawach nie ure...
Dział II ŚWIADCZENIA PIENI...
art. 12    Emerytura policyjn...
art. 13    1. Jako równorzędn...
art. 13a    1. Na wniosek orga...
art. 14    1. Emerytowi upraw...
art. 15    1. Emerytura dla f...
art. 15a    Emerytura dla funk...
art. 15b    1. W przypadku oso...
art. 16    1. Funkcjonariuszo...
art. 17    W razie zbiegu pra...
art. 18    1. Kwota emerytury...
Rozdział 1a Emerytura funk...
art. 18a    1. Funkcjonariuszo...
art. 18b    1. Emerytura przys...
art. 18c    Do okresów służby,...
art. 18d    1. Funkcjonariusz,...
art. 18e    1. Emerytura dla f...
art. 18f    1. Podstawę wymiar...
art. 18g    1. Kwota emerytury...
Rozdział 1b Prawo wyboru e...
Rozdział 2 Renta inwalidzk...
art. 19    Renta inwalidzka p...
art. 20    1. Ustala się trzy...
art. 21    1. Komisje lekarsk...
art. 21a    1. Komisje lekarsk...
art. 22    1. Renta inwalidzk...
Rozdział 3 Renta rodzinna...
art. 23    1. Renta rodzinna ...
art. 24    Renta rodzinna prz...
Rozdział 4 Dodatki do emer...
art. 25    1. Do emerytury lu...
art. 26    Zasiłek pogrzebowy...
Dział III INNE ŚWIADCZENIA...
art. 27    1. Osobom uprawnio...
art. 28    (uchylony).
art. 29    1. Funkcjonariusze...
art. 30    Emerytom i rencist...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl