Dział I Przepisy ogólne ...
art. 1    1. Ustawa określa:...
art. 2    1. Świadczenia...
art. 3    Świadczenia określ...
art. 4    Użyte w ustawie ok...
Rozdział 2 Okresy uwzględn...
art. 5    1. Przy ustalaniu ...
art. 6    1. Okresami składk...
art. 7    Okresami nieskładk...
art. 8    Przy ustalaniu pra...
art. 9    Przy ustalaniu pra...
art. 10    1. Przy ustalaniu ...
art. 10a    1. Przy ustalaniu ...
art. 11    Jeżeli okresy, o k...
Rozdział 3 Niezdolność do ...
art. 12    1. Niezdolną do pr...
art. 13    1. Przy ocenie sto...
art. 14    1. Oceny niezdolno...
Rozdział 4 Podstawa wymiar...
art. 15    1. Podstawę wymiar...
art. 16    Przy ustalaniu kol...
art. 17    1. Jeżeli nie możn...
art. 18    1. Podstawę wymiar...
art. 19    Kwota bazowa wynos...
art. 19a    Kwota bazowa jest ...
art. 20    Prezes Głównego Ur...
art. 21    1. Podstawę wymiar...
art. 22    Rada Ministrów, w ...
art. 23    1. Jeżeli podstawy...
Dział II Emerytury Rozd...
art. 24    1. Ubezpieczonym u...
art. 24a    1. Emeryturę, o kt...
art. 25    1. Podstawę oblicz...
art. 25a    1. Przy ustalaniu ...
art. 26    1. Emerytura stano...
art. 26a    1. Wysokość emery...
art. 26b    1. Ubezpieczonym, ...
Rozdział 2 Emerytura dla u...
art. 27    1. Ubezpieczonym u...
art. 27a    Emeryturę przyznaj...
art. 27a    Emeryturę przyznaj...
art. 28    Ubezpieczonym urod...
art. 29    1. Ubezpieczeni ur...
art. 30    Odrębne przepisy o...
art. 31    Osoby urodzone prz...
art. 32    1. Ubezpieczonym u...
art. 33    Osoby urodzone prz...
art. 34    (uchylony)
art. 35    (uchylony)
następne >>
1 2 3 4 5 6


© 2001 - 2003 openlaw.pl