<< poprzednie
art. 194b    1. Osobom pobieraj...
art. 194c    Jeżeli w okresie o...
art. 194d    Jeżeli z wnioskiem...
art. 194e    1. Emeryt, któremu...
art. 194f    Jeżeli z wnioskiem...
art. 194g    Przepisy art. 194e...
art. 194h    1. Ponowne ustalen...
Rozdział 3 Przepisy końcow...
art. 195    Tracą moc: 1)art....
art. 196    Ustawa wchodzi w ż...
załšcznik
1 2 3 4 5 6


© 2001 - 2003 openlaw.pl