Rozdział 1 Przedmiot opoda...
art. 1    1. Podatkow...
art. 2    Nabycie własności ...
art. 3    Podatkowi nie podl...
art. 4    1. Zwalnia się od ...
art. 4a    1. Zwalnia się od ...
Rozdział 2 Obowiązek podat...
art. 5    Obowiązek podatkow...
art. 6    1. Obowiązek podat...
Rozdział 3 Podstawa opodat...
art. 7    1. Podstawę opodat...
art. 8    1. Wartość nabytyc...
art. 9    1. Opodatkowaniu p...
art. 10    (skreślony).
art. 11    Jeżeli na skutek p...
art. 12    Jeżeli przedmiotem...
art. 13    1. Wartość świadcz...
Rozdział 4 Wysokość podatk...
art. 14    1. Wysokość podatk...
art. 15    1. Podatek oblicza...
art. 16    1. W przypadku na...
art. 17    1. Kwoty wartości ...
Rozdział 4a Zeznania podat...
art. 17a    1. Podatnicy podat...
Rozdział 5 Płatnicy
art. 18    1. Notariusze są p...
art. 19    1. Dłużnicy spadko...
Rozdział 6 Przepisy przejś...
art. 20    Traci moc ustawa z...
art. 21    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl