<< poprzednie
art. 74e    1. Sporządza się p...
art. 74f    1. Informację o wy...
art. 74g    Jeżeli stosunek pr...
art. 75    1. Rada Nadzorcza ...
art. 75a    Organy Zakładu wsp...
art. 76    1. Zakład uzyskuje...
art. 77    1. Zakład gospodar...
art. 78    Sprawozdanie finan...
art. 79    1. Indywidualne d...
art. 79a    Pracownicy Zakładu...
Rozdział 8 Obowiązki ubezp...
art. 80    W celu ustalenia p...
art. 81    Przepisu art. 80 n...
art. 82    W przypadku gdy ub...
art. 83    1. Zakład wydaje d...
art. 83a    1. Prawo lub zobow...
art. 83b    1. Jeżeli przepisy...
art. 83c    1. Dla postanowień...
art. 83d    Zakład wydaje inte...
Rozdział 9 Zwrot nienależn...
art. 84    1. Osoba, która po...
art. 85    1. Jeżeli Zakład -...
Rozdział 10 Kontrola wykon...
art. 86    1. Kontrolę wykony...
art. 87    1. W trakcie przep...
art. 88    1. Płatnicy składe...
art. 89    1. Inspektor kontr...
art. 90    1. Czynności kontr...
art. 91    1. Ustalenia kontr...
art. 91a    (uchylony).
art. 91b    Przepisy art. 87 u...
art. 92    1. Inspektor kontr...
art. 92a    Do kontroli płatni...
art. 93    1. Inspektorem kon...
art. 94    1. Prezes Zakładu ...
art. 95    (uchylony).
art. 96    1. Izby i urzędy s...
art. 97    Rada Ministrów, w ...
Rozdział 11 Odpowiedzialno...
art. 98    1. Kto, jako płatn...
Rozdział 12 Zmiany w obowi...
art. 99    W ustawie z dnia 2...
art. 100    W ustawie z dnia 2...
art. 101    W ustawie z dnia 2...
art. 102    W ustawie z dnia 1...
art. 103    W ustawie z dnia 2...
art. 104    W ustawie z dnia 1...
art. 105    W ustawie z dnia 6...
art. 106    W ustawie z dnia 2...
Rozdział 13 Przepisy przej...
następne >>
1 2 3 4


© 2001 - 2003 openlaw.pl