Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ubezpieczenia społ...
art. 2    1. Ustawa określa:...
art. 2a    1. Ustawa stoi na ...
art. 3    1. Zadania z zakre...
art. 4    Użyte w ustawie ok...
art. 5    1. Ubezpieczenie s...
Rozdział 2 Zasady podlegan...
art. 6    1. Obowiązkowo ube...
art. 7    Prawo do dobrowoln...
art. 8    1. Za pracownika u...
art. 9    1. Osoby, o któryc...
art. 10    Jeżeli okres dobro...
art. 11    1. Obowiązkowo ube...
art. 12    1. Obowiązkowo ube...
art. 13    Obowiązkowo ubezpi...
art. 14    1. Objęcie dobrowo...
Rozdział 3 Zasady ustalani...
art. 15    1. Wysokości skład...
art. 16    1. Składki na ub...
art. 17    1. Składki na ube...
art. 18    1. Podstawę wymiar...
art. 18a    1. Podstawę wymiar...
art. 19    1. Roczna podstawa...
art. 20    1. Podstawę wymiar...
art. 21    Minister właściwy ...
art. 22    1. Stopy procentow...
art. 23    1. Od nie opłacony...
art. 24    1. W razie nieopła...
art. 25    1. Należności z ty...
art. 26    1. Zakład ma prawo...
art. 27    1. Należności z ty...
art. 28    1. Należności z ty...
art. 29    1. Ze względów gos...
art. 30    Do składek finanso...
art. 31    Do należności z ty...
art. 32    Do składek na Fund...
Rozdział 4 Zgłoszenia do u...
art. 33    1. Zakład prowadzi...
art. 34    1. Zakład zapewnia...
art. 35    1. We wszystkich d...
art. 36    1. Każda osoba obj...
art. 36a    1. Ubezpieczenie ...
art. 37    1. (uchylony). 2....
art. 38    1. W razie sporu d...
art. 39    1. Nie później niż...
art. 40    1. Na koncie ubez...
art. 40a    1. W ramach konta...
art. 40b    1. W razie śmier...
art. 40c    1. Waloryzację s...
następne >>
1 2 3 4


© 2001 - 2003 openlaw.pl