DZIAŁ I Przepisy ogólne
art. 1    1. Ustawa reguluje...
art. 2    1. Instrumentami ...
art. 3    Ilekroć w ustawie ...
art. 3a    1. Firma inwestyc...
art. 4    1. Rachunkami papi...
art. 5    1. Papiery wartoś...
art. 5a    1. Na podstawie u...
art. 6    1. W przypadku pa...
art. 7    1. Prawa ze zdemat...
art. 8    Przepisy art. 7 st...
art. 8a    1. Podmioty, o kt...
art. 8b    1. Na żądanie Ko...
art. 8c    1. Podmiot prowa...
art. 9    1. Na żądanie posi...
art. 10    1. Świadectwo zawi...
art. 10a    1. W odniesieniu ...
art. 11    1. Od chwili wysta...
art. 12    1. Utratę ważności...
art. 13    1. Oświadczenia wo...
DZIAŁ II Wtórny obrót inst...
art. 14    1. Rynkiem regulow...
art. 14a    1. Podmiot prowad...
art. 15    1. Rynek regulowan...
art. 16    1. Spółka prowadzą...
art. 17    1. Minister właśc...
art. 18    1. Spółka prowadzą...
art. 19    1. Jeżeli ustawa ...
art. 20    1. W przypadku gdy...
Rozdział 2 Rynek regulowan...
art. 21    1. Giełda może być...
art. 22    1. Akcje spółki pr...
art. 23    (uchylony).
art. 24    1. Zawiadomienia ...
art. 25    1. Z zastrzeżeniem...
art. 25a    1. W skład zarząd...
art. 25b    1. Zezwolenie na...
art. 26    Minister właściwy ...
art. 27    1. Dokonanie zmian...
art. 28    1. Rada giełdy, na...
art. 29    1. Dokonywanie zmi...
art. 30    1. Przewodniczący ...
art. 31    1. Stronami trans...
art. 32    1. Uchwałę w spraw...
Oddział 2 Rynek pozagiełdo...
art. 33    1. Rynek pozagiełd...
art. 34    1. Akcje spółki pr...
art. 35    (uchylony).
art. 36    1. Prowadzenie ryn...
art. 37    1. Rada nadzorcza ...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7


© 2001 - 2003 openlaw.pl