Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa org...
art. 2    Ilekroć w ustawie ...
art. 3    1. Organem nadzoru...
art. 4    1. Celem nadzoru j...
art. 5    Nadzorowi Komisji ...
Rozdział 2 Zasady działani...
art. 6    (uchylony).
art. 7    1. Do zadań Komisj...
art. 8    1. W skład Komisji...
art. 9    (uchylony).
art. 10    (uchylony).
art. 11    Komisja może nakła...
art. 12    1. (uchylony). 2....
art. 12a    Czynność prawna ma...
art. 13    1. Przewodniczący ...
art. 14    (uchylony).
art. 15    (uchylony).
art. 16    (uchylony).
art. 17    1. Wydatki stanowi...
art. 18    (uchylony).
art. 19    1. Przewodniczący ...
Rozdział 3 Wymiana informa...
art. 20    1. Komisja lub jej...
art. 21    1. W celach określ...
art. 22    Jeżeli wymaga tego...
art. 23    1. (uchylony). 2....
Rozdział 4 Kontrola, postę...
art. 24    W związku z wykony...
art. 25    1. Komisja może, w...
art. 26    1. W celu wykonywa...
art. 27    1. Przedmiotem kon...
art. 27a    1. Kontrolę zarzą...
art. 28    1. Upoważnienia do...
art. 29    1. Czas trwania ko...
art. 30    1. Kontrolę przep...
art. 31    1. Kontroler podle...
art. 32    1. Kontrola jest p...
art. 33    1. W toku kontroli...
art. 34    Ustaleń kontroli d...
art. 34a    1. Informacje pis...
art. 34b    1. Z odebrania u...
art. 35    1. Materiały zebra...
art. 35a    1. Z przeprowadz...
art. 36    1. Wyniki kontroli...
art. 37    1. Przepisy niniej...
art. 37a    1. Upoważnieni p...
art. 38    1. W celu ustaleni...
art. 38a    Do kontroli działa...
art. 39    1. W przypadku gd...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl