art. 1    1. Ustawa reguluje...
art. 2    Ilekroć w ustawie ...
art. 3    1. Osoba fizyczna ...
art. 4    1. Prawo do zwrotu...
art. 5    1. Zwrot, o którym...
art. 6    1. W sprawie zwrot...
art. 6a    Jeżeli jest to uza...
art. 7    W sprawach nieureg...
art. 8    W ustawie z dnia 2...
art. 9    W ustawie z dnia 1...
art. 10    W ustawie z dnia 2...
art. 11    (uchylony).
art. 11a    1. Ilekroć w usta...
art. 12    Ustawa wchodzi w ż...
ZAŁĄCZNIK
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl