Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. W celu zapewnie...
art. 2    Prokuratoria Gener...
art. 3    Minister właściwy ...
Rozdział 2 Zakres działani...
art. 4    1. Do zadań Prokur...
art. 5    1. Przy wykonywan...
art. 6    (uchylony).
art. 7    7. 1. W postępowa...
art. 8    1. Zastępstwo pr...
art. 8a    1. Prokuratoria G...
art. 8b    1. W przypadkach...
art. 9    (uchylony).
art. 10    1. W sprawach doty...
art. 11    1. Koszty postępo...
art. 12    2. W przypadku wy...
Rozdział 3 Czynności i peł...
art. 13    1. Podmiot repreze...
art. 14    1. Podmiot repreze...
art. 15    1. Czynności zast...
art. 16    1. Radcowie Prokur...
art. 17    1. Jeżeli zachodzi...
art. 17a    1. Dane do skład...
art. 18    W sprawach o istot...
Rozdział 4 Organizacja Pro...
art. 19    1. Pracami Prokura...
art. 20    1. Prezesa Prokur...
art. 21    1. Ze stanowiskami...
art. 22    1. W skład Prokura...
art. 23    1. Oddziały Prokur...
art. 23a    W sprawach, w któr...
art. 24    Prokuratoria Gener...
art. 25    1. Prezes Rady Min...
Rozdział 5 Radcowie Prokur...
art. 26    W Prokuratorii Gen...
art. 27    1. Radcowie, wykon...
art. 28    1. Radcowie wykonu...
art. 29    1. Radcą Prokurato...
art. 30    1. Starszym radcą ...
art. 31    Małżonkowie oraz o...
art. 32    1. Radców mianuje ...
art. 33    Przed wręczeniem a...
art. 34    Obowiązkiem radcy ...
art. 35    Czas pracy radcy j...
art. 36    1. W uzasadnionych...
art. 37    1. Radca zachowuje...
art. 38    1. Radca nie może ...
art. 39    Radca nie może wyk...
art. 40    Radcy nie wolno uc...
art. 41    Radca niezwłocznie...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl