<< poprzednie
art. 43    (skreślony).
Rozdział 2 Rada nadzorcza...
art. 44    Rada sprawuje kont...
art. 45    § 1. Rada składa s...
art. 46    § 1. Do zakresu d...
art. 46a    W spółdzielni, o k...
art. 47    (skreślony).
Rozdział 3 Zarząd
art. 48    § 1. Zarząd kieruj...
art. 49    § 1. Skład i liczb...
art. 50    § 1. Jeżeli statut...
art. 51    (skreślony).
art. 52    § 1. Z członkami z...
art. 53    (skreślony).
art. 54    § 1. Oświadczenia ...
art. 55    § 1. Zarząd może u...
Rozdział 4 Przepisy wspóln...
art. 56    § 1. Nie można być...
art. 57    W skład rady nie m...
art. 58    Członek zarządu, r...
Rozdział 5 Zebrania grup c...
art. 59    § 1. W spółdzielni...
DZIAŁ V (SKREŚLONY).
art. 60    (skreślony).
art. 61    (skreślony).
art. 62    (skreślony).
art. 63    (skreślony).
art. 64    (skreślony).
art. 65    (skreślony).
DZIAŁ VI (SKREŚLONY).
art. 66    (skreślony).
DZIAŁ VII GOSPODARKA SPÓŁD...
art. 67    Spółdzielnia prowa...
art. 68    Spółdzielnia odpow...
art. 69    (skreślony).
art. 70    (skreślony).
art. 71    (skreślony).
art. 72    (skreślony).
art. 73    (skreślony).
art. 74    (skreślony).
art. 75    Zysk spółdzielni, ...
art. 76    Nadwyżka bilansowa...
art. 77    § 1. Część nadwyżk...
art. 78    § 1. Zasadniczymi ...
art. 79    (skreślony).
art. 80    (skreślony).
art. 81    (skreślony).
art. 82    Oprocentowanie wkł...
art. 83    § 1. Składki spół...
art. 84    (skreślony).
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8


© 2001 - 2003 openlaw.pl