art. 1    1. Ustawa reguluje...
art. 2    1. Komisję powołuj...
art. 3    (uchylony).
art. 4    Poseł nie może wch...
art. 4a    1. Poseł kandydują...
art. 5    1. Członek komisji...
art. 5a    W przypadku odwoła...
art. 6    Jeżeli w trakcie p...
art. 7    1. Komisja jest zw...
art. 8    1. Prowadzenie pos...
art. 9    Komisja badająca s...
art. 10    1. (uchylony). 2....
art. 11    1. Każda osoba wez...
art. 11a    1. Z przesłuchania...
art. 11b    1. Osoba wezwana p...
art. 11c    1. W postępowaniu ...
art. 11d    1. Przed rozpoczęc...
art. 11e    1. Osoby obowiązan...
art. 11f    Osoby obowiązane d...
art. 11g    1. Osoby obowiązan...
art. 11h    1. Przesłuchania, ...
art. 11i    Do postępowania w ...
art. 12    1. W przypadku gdy...
art. 12a    Dla uzyskania wied...
art. 13    Na terenie Sejmu c...
art. 14    1. Organy władzy p...
art. 15    1. Komisja może zw...
art. 16    Czynności określon...
art. 16a    Komisja może zezwo...
art. 17    1. Osobom wzywanym...
art. 18    1. Jeżeli komisja ...
art. 19    (uchylony).
art. 19a    1. Komisja sporząd...
art. 19b    1. Sprawozdanie ko...
art. 19c    1. Na posiedzeniu ...
art. 20    1. W przypadku gdy...
art. 21    1. Jeżeli komisja ...
art. 22    W ustawie z dnia 2...
art. 23    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl