<< poprzednie
art. 77    Prawa określone w ...
art. 78    1. Nie wszczyna si...
art. 78a    1. Postępowanie z...
art. 79    1. Sprawy o narusz...
art. 80    1. Organy prowadzą...
art. 81    1. Z wnioskiem o u...
art. 82    Główna Komisja Orz...
art. 83    1. Członek komisji...
art. 84    1. W sprawie wyłąc...
art. 85    1. Jeżeli ustawa n...
art. 85a    W razie stwierdzen...
art. 86    1. Instytucje pańs...
Rozdział 2 Dowody
art. 87    Przedmiotem dowodu...
art. 88    Fakty powszechnie ...
art. 89    1. Organ prowadząc...
art. 90    Osoba, wobec które...
art. 91    1. Osoba wezwana w...
art. 91a    1. Pracodawca oso...
art. 91b    1. Na osobę wezw...
art. 91c    Każdy może być wez...
art. 92    Jeżeli stwierdzeni...
Rozdział 3 Zawiadomienie o...
art. 93    1. Zawiadomienie o...
art. 94    1. Zawiadomienie z...
art. 95    1. Jeżeli rzecznik...
Rozdział 4 Czynności spraw...
art. 96    1. Na podstawie za...
art. 96a    1. Rzecznik dyscyp...
art. 97    1. Po zakończeniu ...
art. 98    1. Postanowienie o...
art. 99    Rzecznik dyscyplin...
art. 100    1. Rzecznik dyscy...
art. 101    1. Postanowienie o...
art. 101    1. Postanowienie o...
art. 101a    1. W przypadku gd...
art. 102    1. Rzecznik dyscyp...
art. 103    W postępowaniu wyj...
art. 103a    Jeżeli naruszenie ...
art. 104    1. Rzecznik dyscy...
art. 105    O wystąpieniu z wn...
art. 106    1. (uchylony) 2. ...
art. 107    Jeżeli we wniosku ...
art. 108    1. Postanowienie ...
Rozdział 5 Wniosek o ukara...
art. 109    1. Z wnioskiem o u...
art. 110    1. Wniosek o ukara...
Rozdział 6 Postępowanie pr...
art. 111    1. Komisje orzekaj...
art. 112    1. Przewodniczący ...
następne >>
1 2 3 4 5 6


© 2001 - 2003 openlaw.pl