<< poprzednie
art. 40    1. Zatarcie ukaran...
art. 41    Na wniosek ukarane...
DZIAŁ III Organy właściwe ...
art. 42    1. Organami orzeka...
art. 43    1. W skład komisji...
art. 44    1. Przewodniczący ...
art. 44a    Przewodniczący Głó...
art. 45    1. Członkowie komi...
Rozdział 2 Komisje orzekaj...
art. 46    Komisjami orzekają...
art. 47    1. Wspólna komisja...
art. 48    Międzyresortowa ko...
art. 49    Międzyresortowa ko...
art. 49a    Międzyresortowa ko...
art. 49b    Jeżeli nie jest mo...
art. 50    Komisja orzekająca...
art. 51    Regionalna komisja...
art. 51a    1. Właściwość kom...
Rozdział 3 Zasady powoływa...
art. 52    Przewodniczącego, ...
art. 53    1. Przewodniczącyc...
art. 54    1. Przewodnicząceg...
art. 55    1. W skład komisji...
art. 56    1. Przed upływem k...
Rozdział 4 Organy właściwe...
art. 57    1. Organami właści...
art. 58    1. Organem właściw...
art. 59    1. W zakresie spra...
art. 59a    1. Główny Rzeczni...
Rozdział 5 Zasady powoływa...
art. 60    1. Głównego Rzeczn...
art. 61    Rzecznika dyscypli...
art. 62    1. Rzeczników dysc...
art. 62a    Rzecznik dyscyplin...
art. 63    1. Funkcję Główneg...
art. 64    O powołaniu lub od...
Rozdział 6 Uprawnienia czł...
art. 65    1. Przewodniczącym...
art. 66    1. Członkom składu...
art. 67    1. O powołaniu w s...
art. 68    1. Pracodawca osob...
art. 69    1. Osobom wchodząc...
art. 70    1. Szef Kancelarii...
art. 71    Rada Ministrów okr...
DZIAŁ IV Postępowanie w sp...
art. 72    1. Postępowanie w ...
art. 73    1. Stronami postęp...
art. 74    1. Obwinionemu prz...
art. 75    1. Obrońcą obwinio...
art. 76    1. Obwinionego uwa...
następne >>
1 2 3 4 5 6


© 2001 - 2003 openlaw.pl