DZIAŁ l Przepisy ogólne
art. 1    Ustawa określa zas...
art. 2    Określenia zawarte...
art. 3    Przepisów ustawy, ...
DZIAŁ II Odpowiedzialność ...
art. 4    1. Odpowiedzialno...
art. 4a    Odpowiedzialności ...
art. 5    1. Naruszeniem dys...
art. 6    Naruszeniem dyscyp...
art. 7    Naruszeniem dyscyp...
art. 8    Naruszeniem dyscyp...
art. 9    Naruszeniem dyscyp...
art. 10    Naruszeniem dyscyp...
art. 11    Naruszeniem dyscyp...
art. 12    Naruszeniem dyscyp...
art. 13    Naruszeniem dyscyp...
art. 14    Naruszeniem dyscyp...
art. 15    Naruszeniem dyscyp...
art. 16    1. Naruszeniem d...
art. 17    1. Naruszeniem dys...
art. 17a    1. Naruszeniem dy...
art. 18    Naruszeniem dyscyp...
art. 18a    Naruszeniem dyscyp...
art. 18b    Naruszeniem dyscyp...
art. 18c    1. Naruszeniem dy...
Rozdział 2 Zasady odpowied...
art. 19    1. Odpowiedzialnoś...
art. 20    1. Osoba, o której...
art. 21    Naruszenie dyscypl...
art. 22    (uchylony)
art. 23    1. Nieświadomość t...
art. 24    1. Jeżeli w czasie...
art. 25    1. Odpowiedzialnoś...
art. 26    1. Nie stanowi na...
art. 27    1. Nie dochodzi si...
art. 28    1. Nie dochodzi si...
art. 29    1. Osoba, która na...
art. 30    Ukaranie osoby odp...
Rozdział 3 Kary za narusze...
art. 31    1. Karami za narus...
art. 32    1. Ukaranie karą n...
art. 33    1. Organ orzekając...
art. 34    1. Karę określoną ...
art. 34a    Karę pieniężną alb...
art. 35    Karę upomnienia wy...
art. 36    1. W przypadkach z...
art. 37    Sprawcy, który dop...
Rozdział 4 Przedawnienie o...
art. 38    1. Karalność narus...
art. 39    1. Nie można wykon...
następne >>
1 2 3 4 5 6


© 2001 - 2003 openlaw.pl