Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Inspekcja Handl...
art. 2    Ilekroć w ustawie ...
art. 3    1. Do zadań Inspek...
art. 4    Przepisów ustawy n...
Rozdział 2 Organizacja Ins...
art. 5    1. Zadania Inspekc...
1. Inspekcja podlega Prezes...
art. 7    1. Główny Inspekto...
art. 8    1. Wojewódzkiego i...
art. 9    1. Organy Inspekcj...
art. 9a    1. W celu realiza...
art. 10    Do zakresu działan...
art. 10a    Główny Inspektor w...
art. 11    1. Do zakresu dzia...
art. 12    1. Inspekcja współ...
Rozdział 3 Postępowanie ko...
art. 13    1. Kontrolę wszcz...
art. 14    (uchylony).
art. 15    1. Kontrolę przep...
art. 16    1. W toku kontroli...
art. 16a    Przedsiębiorca będ...
art. 17    1. Inspektor jest ...
art. 17a    Przy przeprowadzan...
art. 18    1. Wojewódzki insp...
art. 18a    1. W przypadku st...
art. 19    1. Wojewódzki insp...
art. 20    1. Ustalenia kontr...
art. 21    1. W przypadku za...
art. 21a    Inspektor może, z ...
art. 22    Pracownicy Inspekc...
art. 22a    1. Pracownicy Urz...
art. 22b    Do kontroli działa...
Rozdział 4 (uchylony).
art. 23    (uchylony).
art. 24    (uchylony).
Rozdział 5 Zabezpieczenie ...
art. 25    1. Wojewódzki insp...
art. 26    1. Wojewódzki insp...
art. 26a    Zabezpieczenie dow...
art. 26b    1. Postanowienie...
art. 26c    Wojewódzki inspekt...
Rozdział 6 Pobieranie i ba...
art. 27    1. Próbki produktó...
art. 28    1. Równocześnie z ...
art. 29    1. Badania pobrany...
art. 30    1. Jeżeli przeprow...
art. 31    1. Prezes Rady Min...
Rozdział 7 Postępowanie po...
art. 32    Jeżeli jest to nie...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl