Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Ustawa określa:...
art. 2    Wykonywanie działa...
art. 3    W rozumieniu ninie...
Rozdział 2 Zezwolenia w za...
art. 4    1. Wykonywanie dzi...
art. 5    1. Wniosek o wydan...
art. 5a    1. Jednostka organ...
art. 5b    1. Zawartość natur...
art. 6    Rada Ministrów okr...
Rozdział 3 Bezpieczeństwo ...
art. 7    1. Za przestrzegan...
art. 7a    Kierownik jednostk...
art. 71    1. Do przeprowadze...
art. 72    1. Do zakresu obow...
art. 73    Ilekroć w ustawie ...
art. 8    1. Kierownik jedno...
art. 8a    Kierownik jednostk...
art. 9    1. Kierownik jedno...
art. 9a    1. Prezes Agencji ...
art. 10    1. Pracownik może ...
art. 11    1. Do pracy przy m...
art. 11a    1. Kierownik jedno...
art. 11b    1. Kierownik jedno...
art. 12    1. W jednostce org...
art. 12a    1. Z wnioskiem o n...
art. 12b    1. Rada Ministrów ...
art. 12c    1. W jednostce org...
art. 12d    1. Z wnioskiem o n...
art. 12e    1. Kierownik jedno...
art. 12f    Prezes Agencji, w ...
art. 13    1. Dawki graniczne...
art. 14    1. Suma dawek prom...
art. 15    (uchylony).
art. 16    1. W sytuacji nara...
art. 17    1. W celu dostosow...
art. 18    1. W celu dostosow...
art. 19    1. W szczególnych ...
art. 20    1. Osoba uczestnic...
art. 21    1. Kierownik jedno...
art. 22    1. Przed zatrudnie...
art. 23    1. Działalność zaw...
art. 23a    Jeżeli w następstw...
art. 24    Narażenie ogółu lu...
art. 25    Rada Ministrów okr...
art. 26    Kierownik jednostk...
art. 27    1. Przyrządy dozym...
art. 28    Rada Ministrów okr...
art. 29    1. Kierownik jedno...
art. 30    1. Za nadzór medyc...
następne >>
1 2 3 4 5 6


© 2001 - 2003 openlaw.pl