Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Ustawa reguluje...
art. 2    1. W sprawach wypo...
art. 3    1. W sprawach nieu...
art. 4    Przepisów ustawy, ...
art. 5    1. Użyte w ustawie...
Rozdział 2 Organy administ...
art. 6    1. Organami admini...
art. 7    Dyrektora urzędu ż...
art. 8    1. Dyrektor urzędu...
art. 9    1. Do właściwości ...
art. 10    1. Zadania, o któr...
art. 11    1. W wypadku stwie...
art. 12    1. Pracownicy urzę...
art. 13    1. Statki inspekcy...
art. 14    1. Dyrektorzy urzę...
Rozdział 3 Warunki uprawia...
art. 15    1. Żeglugę na pols...
art. 15a    1. W przypadku wpr...
art. 16    1. Kierownik statk...
art. 17    1. Działalność prz...
art. 17a    W przypadku gdy pr...
Rozdział 4 Rejestr adminis...
art. 18    1. Statek polski p...
art. 19    1. Rejestr prowadz...
art. 19a    1. Rejestry, o któ...
art. 20    1. Rejestr składa ...
art. 21    1. Statek wpisany ...
art. 22    Statek wykreśla si...
art. 23    1. Za wpis do reje...
art. 24    Minister właściwy ...
art. 24a    Minister właściwy ...
art. 25    Do statków wpisany...
art. 26    1. Statek żeglugi ...
Rozdział 5 Bezpieczeństwo ...
art. 27    Statek może być uż...
art. 28    1. Statek i jego s...
art. 29    1. Statek może być...
art. 30    1. Do wniosku o wy...
art. 31    1. Świadectwo zdol...
art. 32    1. W szczególnie u...
art. 33    Za wydanie lub prz...
art. 34    Minister właściwy ...
art. 34a    (skreślony).
art. 35    1. Statek musi mie...
art. 36    1. Patent lub świa...
art. 37    1. Minister właści...
art. 37a    1. Prowadzenie st...
art. 37b    1. Podmiot ubieg...
art. 38    1. Członek załogi ...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl