Rozdział 1 Zadania i zakre...
art. 1    1. Najwyższa Izba ...
art. 2    1. Najwyższa Izba ...
art. 2a    Ilekroć w ustawie ...
art. 3    Najwyższa Izba Kon...
art. 4    1. Najwyższa Izba...
art. 5    1. Najwyższa Izba ...
art. 6    1. Najwyższa Izba ...
art. 7    1. Najwyższa Izba ...
art. 7a    1. Nie rzadziej n...
art. 7b    1. Przeprowadzen...
art. 7c    1. Audytor zewnę...
art. 7d    1. Audytor zewnę...
art. 8    1. Najwyższa Izba ...
art. 9    Najwyższa Izba Kon...
art. 10    Prezes Najwyższej ...
art. 11    Prezes Najwyższej ...
art. 11a    1. Prezes Najwyżs...
art. 12    Organy kontroli, r...
art. 12a    1. Najwyższa Izba...
Rozdział 2 Organizacja Naj...
art. 13    Prezes Najwyższej ...
art. 14    1. Prezesa Najwyżs...
art. 15    Przed przystąpieni...
art. 16    1. Kadencja Prezes...
art. 17    1. Sejm odwołuje P...
art. 18    Prezes Najwyższej ...
art. 19    Prezes Najwyższej ...
art. 20    1. Prezes Najwyższ...
art. 21    1. Wiceprezesów N...
art. 22    1. W skład Kolegiu...
art. 23    1. Kolegium Najwyż...
art. 24    1. Posiedzeniom Ko...
art. 24a    1. Za udział w po...
art. 25    1. Jednostkami or...
art. 26    1. Projekt budżetu...
Rozdział 3 Postępowanie ko...
art. 27    Postępowanie kontr...
art. 28    1. Postępowanie ko...
art. 28a    1. Kontrolę ujętą...
art. 29    1. Dla realizacji...
art. 30    1. Kontrolę przep...
art. 31    1. Kontroler podle...
art. 32    1. Postępowanie ko...
art. 33    1. Kontroler jest ...
art. 34    1. Jednostka kont...
art. 35    1. Kontroler ustal...
art. 35a    1. Kontroler doku...
art. 35b    1. Kontroler spo...
art. 35c    1. Oczywiste omy...
następne >>
1 2 3 4


© 2001 - 2003 openlaw.pl