<< poprzednie
art. 36    1. Zebrane w toku ...
art. 37    1. Kontroler może...
art. 38    1. Kontroler dokon...
art. 39    1. W razie potrzeb...
art. 40    1. Kontroler może...
art. 41    1. Każdy może złoż...
art. 42    1. Kontroler może...
art. 43    Nie wolno przesłuc...
art. 44    1. Osoba obowiąza...
art. 45    1. Prawo odmowy ze...
art. 46    Przed rozpoczęciem...
art. 47    1. Przesłuchanie...
art. 48    1. Na osobę wezw...
art. 49    1. Jeżeli w toku k...
art. 49a    Jeżeli w toku kont...
art. 50    1. Świadkowi, kt...
art. 51    1. Kontroler jest...
art. 52    1. Kontroler ma pr...
art. 53    1. Kontroler przy...
art. 54    1. Kierownikowi ...
art. 55    Kierownik jednostk...
art. 56    1. Jeżeli nie za...
art. 57    Prezes Najwyższej ...
art. 58    Członków komisji r...
art. 59    1. Komisja rozst...
art. 60    Członkowie komisj...
art. 61    1. Zastrzeżenia ...
art. 61a    1. Przebiegiem po...
art. 61b    1. Dyrektor właś...
art. 62    Kierownik jednostk...
art. 62a    1. Prezes Najwyżs...
art. 63    1. W razie uzasadn...
art. 64    1. Najwyższa Izba...
art. 64a    1. Zażalenia na p...
art. 64b    1. Do biegu term...
art. 65    Prezes Najwyższej ...
Rozdział 4 Pracownicy Najw...
art. 66    1. Pracownikami Na...
art. 66a    Kontrolerami są p...
art. 67    Kontrolerem może b...
art. 68    1. Stosunek pracy ...
art. 68a    1. Na stanowisko ...
art. 69    Dyrektorzy i wiced...
art. 69a    1. Nabór kandydat...
art. 69b    1. Ogłoszenie o ...
art. 69c    1. Listę osób za...
art. 69d    Prezes Najwyższej ...
art. 69e    1. Stanowiska, o...
art. 69f    1. W celu przepro...
art. 69g    Prezes Najwyższej ...
następne >>
1 2 3 4


© 2001 - 2003 openlaw.pl