<< poprzednie
art. 203    § 1. Organ podatko...
art. 204    § 1. Organ podatko...
art. 204a    W postępowaniu prz...
art. 205    § 1. Organ podatko...
art. 205a    § 1. Organ podatko...
art. 206    Zawieszenie postęp...
Rozdział 13 Decyzje
art. 207    § 1. Organ podatko...
art. 208    § 1. Gdy postępowa...
art. 209    § 1. Jeżeli przepi...
art. 210    § 1. Decyzja zawie...
art. 211    Decyzję doręcza si...
art. 212    Organ podatkowy, k...
art. 213    § 1. Strona może w...
art. 214    Nie może szkodzić ...
art. 215    § 1. Organ podatko...
Rozdział 14 Postanowienia...
art. 216    § 1. W toku postęp...
art. 217    § 1. Postanowienie...
art. 218    Postanowienie, od ...
art. 219    Do postanowień sto...
Rozdział 15 Odwołania
art. 220    § 1. Od decyzji or...
art. 221    W przypadku wydani...
art. 222    Odwołanie od decyz...
art. 223    § 1. Odwołanie wno...
art. 223a    (uchylony).
art. 224    (uchylony).
art. 224a    (uchylony).
art. 224b    (uchylony).
art. 224c    (uchylony).
art. 225    (uchylony).
art. 226    § 1. Jeżeli organ ...
art. 227    § 1. Organ podatko...
art. 228    § 1. Organ odwoław...
art. 229    Organ odwoławczy m...
art. 230    (uchylony).
art. 231    (skreślony).
art. 232    § 1. Strona może c...
art. 233    § 1. Organ odwoław...
art. 234    Organ odwoławczy n...
art. 234a    Organ odwoławczy z...
art. 235    W sprawach nie ure...
Rozdział 16 Zażalenia
art. 236    § 1. Na wydane w t...
art. 237    Postanowienie, na ...
art. 238    (uchylony).
art. 239    W sprawach nie ure...
Rozdział 16a Wykonanie dec...
art. 239a    Decyzja nieostatec...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


© 2001 - 2003 openlaw.pl