<< poprzednie
art. 70a    § 1. Bieg terminu ...
art. 70b    (uchylony).
art. 71    Przepisy art. 70 s...
Rozdział 9 Metryki, protok...
art. 72    § 1. Za nadpłatę u...
art. 73    § 1. Nadpłata pows...
art. 74    Jeżeli nadpłata po...
art. 74a    W przypadkach niew...
art. 75    § 1. Jeżeli podatn...
art. 76    § 1. Nadpłaty wraz...
art. 76a    § 1. W sprawach za...
art. 76b    § 1. Przepisy art....
art. 76c    Nadpłatę wynikając...
art. 77    § 1. Nadpłata podl...
art. 77a    Organ podatkowy mo...
art. 77b    § 1. Zwrot nadpłat...
art. 77c    § 1. Nadpłata w...
art. 78    § 1. Nadpłaty podl...
art. 78a    Jeżeli kwota dokon...
art. 79    § 1. Postępowanie ...
art. 80    § 1. Prawo do zwro...
Rozdział 9a Podpisywanie d...
art. 80a    § 1. Jeżeli odrębn...
art. 80b    Jeżeli odrębne ust...
Rozdział 10 Korekta deklar...
art. 81    § 1. Jeżeli odrębn...
art. 81a    (uchylony).
art. 81b    § 1. Uprawnienie d...
art. 81c    (uchylony).
Rozdział 11 Informacje pod...
art. 82    § 1. Osoby prawne,...
art. 82a    § 1. Osoby prawne,...
art. 83    Minister właściwy ...
art. 84    § 1. Sądy, komorni...
art. 85    Minister właściwy ...
art. 86    § 1. Podatnicy obo...
Rozdział 12 Rachunki
art. 87    § 1. Jeżeli z odrę...
art. 88    § 1. Podatnicy wys...
art. 89    (uchylony).
art. 90    (uchylony).
Rozdział 13 Odpowiedzialno...
art. 91    Do odpowiedzialnoś...
art. 92    § 1. Jeżeli, zgodn...
Rozdział 14 Prawa i obowią...
art. 93    § 1. Osoba prawna ...
art. 93a    § 1. Osoba prawna ...
art. 93b    Przepisy art. 93 i...
art. 93c    § 1. Osoby prawne ...
art. 93d    Przepisy art. 93-9...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


© 2001 - 2003 openlaw.pl