<< poprzednie
art. 20b    § 1. Organ właściw...
art. 20c    Porozumienie obejm...
art. 20d    § 1. W przypadku g...
art. 20e    Przed złożeniem wn...
art. 20f    Wnioskujący o zawa...
art. 20g    § 1. W razie istni...
art. 20h    § 1. Do czasu wyda...
art. 20i    § 1. W sprawach o ...
art. 20j    § 1. Postępowanie ...
art. 20k    § 1. W przypadku z...
art. 20l    §1.W przypadku nie...
art. 20m    § 1. Wniosek o uzn...
art. 20n    § 1. Jeżeli w toku...
art. 20o    Opłaty, o których ...
art. 20p    Koszty postępowani...
art. 20q    W sprawach nieureg...
art. 20r    Przepisy niniejsze...
DZIAŁ III Zobowiązania pod...
art. 21    § 1. Zobowiązanie ...
art. 21a    Podatnik, który za...
art. 21b    Jeżeli w postępowa...
art. 22    § 1. Minister właś...
art. 23    § 1. Organ podatko...
art. 23a    Jeżeli podstawa op...
art. 24    Organ podatkowy, w...
art. 24a    (uchylony).
art. 24b    (uchylony).
art. 25    (skreślony).
Rozdział 2 Odpowiedzialnoś...
art. 26    Podatnik odpowiada...
art. 26a    § 1. Podatnik nie ...
art. 27    (skreślony).
art. 28    § 1. Płatnikom i i...
art. 29    § 1. W przypadku o...
art. 30    § 1. Płatnik, któr...
art. 31    Osoby prawne oraz ...
art. 32    § 1. Płatnicy i in...
Rozdział 3 Zabezpieczenie ...
art. 33    § 1. Zobowiązanie ...
art. 33a    § 1. Decyzja o zab...
art. 33b    Przepis art. 33 st...
art. 33c    § 1. Przepisy art....
art. 33d    § 1. Zabezpieczen...
art. 33e    Gwarantem lub porę...
art. 33f    § 1. Strona może ...
art. 33g    W sprawie przyjęci...
art. 34    § 1. Skarbowi Pańs...
art. 35    § 1. Hipoteka przy...
art. 36    (uchylony).
art. 37    (skreślony).
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


© 2001 - 2003 openlaw.pl