<< poprzednie
art. 270a    W sprawie kosztów ...
art. 271    § 1. Koszty postęp...
DZIAŁ V Czynności sprawdza...
art. 272    Organy podatkowe p...
art. 272a    Minister właściwy ...
art. 273    (skreślony).
art. 274    § 1. W razie stwie...
art. 274a    § 1. Organ podatko...
art. 274b    § 1. Jeżeli przepr...
art. 274c    § 1. Organ podatko...
art. 275    § 1. Jeżeli ze zło...
art. 276    § 1. Organ podatko...
art. 277    Przepisy art. 274-...
art. 278    W przypadku wyłącz...
art. 278a    (uchylony).
art. 279    (uchylony).
art. 280    W sprawach nieureg...
DZIAŁ VI Kontrola podatkow...
art. 281    § 1. Organy podatk...
art. 281a    § 1. Podatnicy, ...
art. 282    Kontrolę podatkową...
art. 282a    § 1. W zakresie sp...
art. 282b    § 1. Organy podat...
art. 282c    § 1. Nie zawiadam...
art. 283    § 1. Kontrola poda...
art. 284    § 1. Wszczęcie kon...
art. 284a    § 1. Kontrola poda...
art. 284b    § 1. Kontrola powi...
art. 285    § 1. Czynności kon...
art. 285a    § 1. Czynności kon...
art. 285b    Kontrola lub poszc...
art. 286    § 1. Kontrolujący,...
art. 286a    § 1. Kontrolujący ...
art. 287    § 1. Kontrolowany,...
art. 288    § 1. Kontrolujący ...
art. 288a    (uchylony).
art. 289    § 1. Kontrolowaneg...
art. 290    § 1.Przebieg kontr...
art. 290a    Minister właściwy ...
art. 291    § 1. Kontrolowany,...
art. 291a    § 1. Minister właś...
art. 291b    Jeżeli w toku kont...
art. 291c    Do kontroli działa...
art. 292    W sprawach nieureg...
DZIAŁ VII Tajemnica skarbo...
art. 293    § 1. Indywidualne ...
art. 294    § 1. Do przestrzeg...
art. 295    W toku postępowani...
art. 295a    W toku postępowani...
art. 296    § 1. Akta spraw za...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


© 2001 - 2003 openlaw.pl