art. 1    Ustawa dotyczy uży...
art. 2    W rozumieniu ustaw...
art. 3    1. O użyciu jednos...
art. 4    1. O pobycie jedno...
art. 5    1. W postanowieniu...
art. 6    1. W skład jednost...
art. 7    1. Osoby wchodzące...
art. 7a    Żołnierze pełniąc...
art. 7b    1. Żołnierze, o ...
art. 7c    Minister Obrony Na...
art. 8    1. Pisemna zgoda ż...
art. 9    1. Rada Ministrów ...
art. 9a    W przypadku śmierc...
art. 10    1. Przepisy ustawy...
art. 11    W ustawie z dnia 3...
art. 12    Do czasu wydania p...
art. 13    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl