<< poprzednie
art. 126    1. Dyrektor oddzia...
art. 127    1. Prezes Funduszu...
art. 128    1. Fundusz prowadz...
art. 129    1. Zatwierdzony zy...
art. 130    1. Prezes Funduszu...
art. 131    1. Fundusz jest ob...
art. 131a    (uchylony).
DZIAŁ VI Postępowanie w sp...
art. 132    1. Podstawą udziel...
art. 133    Świadczeniodawcy m...
art. 134    1. Fundusz jest ob...
art. 135    1. Umowy o udziela...
art. 136    Umowa o udzielanie...
art. 136a    (uchylony)
art. 136b    1. Świadczeniodawc...
art. 137    1. Prezes Funduszu...
art. 138    Do zawierania umów...
art. 139    1. Zawieranie prze...
art. 140    1. Przedmiot zamów...
art. 141    1. Przedmiot zamów...
art. 142    1. Konkurs ofert s...
art. 143    1. Zawarcie umowy ...
art. 144    Postępowanie w try...
art. 145    1. W przypadku, o ...
art. 146    1. Prezes Funduszu...
art. 147    Kryteria oceny ofe...
art. 148    Porównanie ofert w...
art. 149    1. Odrzuca się ofe...
art. 150    1. Dyrektor oddzia...
art. 151    1. Jeżeli nie nast...
art. 152    1. Świadczeniodawc...
art. 153    1. W toku postępow...
art. 154    1. Świadczeniodawc...
art. 155    1. Do umów o udzie...
art. 156    1. Umowa o udziela...
art. 157    Do zmiany umowy ni...
art. 158    1. Nieważna jest z...
art. 159    1. Przepisów art. ...
art. 160    Świadczeniodawcy, ...
art. 161    1. Zażalenie, o kt...
art. 161a    Do postępowania o ...
Dział VIa Transport sanita...
art. 161b    1. W przypadku, g...
art. 161ba    1. Transport sanit...
art. 161c    1. Fundusz oraz po...
art. 161d    1. Działalność w z...
art. 161e    1. Ministrowi właś...
DZIAŁ VII Nadzór
art. 162    1. Nadzór nad dzia...
art. 163    1. Minister właści...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7


© 2001 - 2003 openlaw.pl