Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa reguluje po...
art. 2    Działalnością gosp...
art. 2a    Do działalności go...
art. 3    Przepisów ustawy ...
art. 4    1. Przedsiębiorcą ...
art. 5    Użyte w ustawie ok...
art. 6    1. Podejmowanie, ...
art. 7    Państwo udziela pr...
art. 8    1. Organy administ...
art. 9    Wykonując swoje za...
art. 9a    Właściwy organ, do...
art. 9b    Właściwy organ uzn...
art. 10    1. Przedsiębiorc...
art. 10a    1. Interpretację ...
art. 11    1. Właściwy organ...
art. 12    Wykonując swe zada...
art. 13    1. Osoby zagranicz...
art. 13a    Przedsiębiorca, bę...
Rozdział 2 Zasady podejmow...
art. 14    1. Przedsiębiorca ...
art. 14a    1. Przedsiębiorca...
art. 15    (uchylony).
art. 16    1. Przedsiębiorca ...
art. 17    Przedsiębiorca wyk...
art. 18    Przedsiębiorca jes...
art. 19    Jeżeli przepisy sz...
art. 20    1. Przedsiębiorca...
art. 21    Jeżeli przedsiębio...
art. 22    1. Dokonywanie lub...
Rozdział 2a Punkt kontakto...
art. 22a    1. Minister właś...
art. 22b    1. Punkt kontakt...
art. 22c    1. Właściwe orga...
art. 22d    1. W celu umożli...
art. 22e    Ilekroć obowiązują...
art. 22f    Rada Ministrów moż...
Rozdział 3 Centralna Ewide...
art. 24    1. Przekazywanie d...
art. 25    1. Wpisowi do CEID...
art. 25a    1. Jeżeli w CEIDG ...
art. 26    1. Osoba fizyczna ...
art. 27    1. Wpis do CEIDG j...
art. 27a    1. Zawieszenie wy...
art. 27b    1. Wniosek o wpi...
art. 28    CEIDG przesyła odp...
art. 29    Wnioski o wpis do ...
art. 30    1. Przedsiębiorca ...
art. 31    1. Wpisowi z urzęd...
art. 31a    1. Wpis do ewiden...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl