DZIAŁ I Postanowienia ogól...
art. 1    1. Ustawa określa:...
art. 2    Określenia użyte w...
art. 3    1. Do stosunków pr...
art. 4    Przepisów art. 143...
art. 5    1. Minister Obrony...
art. 6    1. Przedsiębiorca...
art. 6a    Operator publiczne...
art. 6b    1. Operator public...
art. 7    1. Przedsiębiorca ...
art. 8    1. Prezes UKE zap...
art. 9    1. Przedsiębiorca ...
Rozdział 2 Wykonywanie gos...
art. 10    1. Działalność te...
art. 11    1. Prezes UKE, w t...
art. 12    1. Jeżeli nastąpił...
art. 13    Minister właściwy ...
art. 13a    Przepisy art. 10 u...
art. 14    (uchylony).
Rozdział 3 Postępowanie ko...
art. 15    Prezes UKE, przed ...
art. 16    1. Prezes UKE ogła...
art. 17    1. W wyjątkowych p...
art. 17a    Prezes UKE publiku...
Rozdział 4 Postępowanie ko...
art. 18    1.Jeżeli rozstrzyg...
art. 19    1.Prezes UKE przyj...
art. 19a    1.Jeżeli w odniesi...
art. 20    1. Przepis art. 17...
DZIAŁ II Regulowanie rynku...
art. 21    1. Prezes UKE prze...
art. 22    1. Po przeprowad...
art. 23    1.Po przeprowadzen...
art. 24    Po przeprowadzeniu...
art. 25    1. Jeżeli przed ...
art. 25a    1. Przedsiębiorca...
art. 25b    W przypadku określ...
art. 25c    Rozstrzygnięcie, o...
art. 25d    W przypadku rynku...
art. 25e    1.Przedsiębiorcę t...
art. 25f    1.Prezes UKE, w pr...
Rozdział 2 Dostęp telekomu...
art. 26    1. Przedsiębiorcy...
art. 26a    Operator publiczne...
art. 27    1. Prezes UKE moż...
art. 28    1. Prezes UKE pode...
art. 29    Prezes UKE może z ...
art. 30    1. Do zmian umów...
art. 31    1. Warunki dostępu...
art. 32    Minister właściwy ...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7


© 2001 - 2003 openlaw.pl