Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa zas...
art. 2    Ilekroć w ustawie ...
art. 3    Zasady dopuszczaln...
art. 4    (uchylony).
art. 5    1. Przy obl...
art. 6    1. Do pomocy publi...
art. 7    1. Projekt program...
art. 8    1. W przypa...
art. 9    Notyfikacji podleg...
art. 10    1. Pomoc regionaln...
art. 11    1. Wartość pomocy ...
Rozdział 2 Postępowanie no...
art. 12    1. Projekt...
art. 13    1. Z wnioskiem o w...
art. 14    Prezes Urzędu, a w...
art. 15    1. Prezes Urzędu, ...
art. 16    1. Dokonanie notyf...
art. 16a    1. W przypadku pro...
art. 17    W przypadku wydani...
art. 18    1. W przypadku pro...
art. 19    1. W przypadku wpr...
art. 20    Prezes Urzędu, a w...
art. 20a    Dokonanie notyfika...
Rozdział 3 Postępowanie pr...
art. 21    1. W zakresie post...
art. 22    1. W przypadku pod...
art. 23    1. Po otrzymaniu k...
art. 24    1. Przed podjęciem...
Rozdział 4 Zwrot pomocy pr...
art. 25    1. Beneficjent pom...
art. 26    1. Kopię decyzji K...
art. 27    1. W przypadku wyd...
art. 28    Przymusowe ściągni...
Rozdział 5 Postępowanie pr...
art. 29    1. Prezes Urzędu, ...
art. 30    Prezes Urzędu, a w...
Rozdział 6 Monitorowanie p...
art. 31    1. Monitor...
art. 31a    1. Minister właści...
art. 32    1. Podmioty udziel...
art. 32a    1. Podmioty udziel...
art. 33    1. Podmiot...
art. 33a    Prezes Urzędu ewid...
art. 34    1. Organy właściwe...
art. 35    Rada Ministrów okr...
art. 36    1. Prezes Urzędu, ...
art. 37    1. Podmiot ubiegaj...
art. 38    1. Podmiot udziela...
art. 39    1. Beneficjent pom...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl