Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa zas...
art. 2    Użyte w ustawie ok...
art. 3    Program jest tworz...
art. 4    Osoba zatrudniona ...
art. 5    1. Prawo do uczest...
art. 6    1. Programy mogą b...
art. 7    1. Prowadzenie prz...
art. 8    1. Zarządzający ew...
art. 9    Określenie "progra...
Rozdział 2 Tworzenie i pro...
art. 10    1. Program tworzy ...
art. 11    1. Umowa zakładowa...
art. 12    Spory ze stosunków...
art. 13    1. Umowa zakładowa...
art. 14    1. Pracodawcy w ce...
art. 15    1. Umowa międzyzak...
art. 16    Reprezentacje, o k...
art. 17    1. Pracodawca zawi...
art. 18    1. Przystąpienie p...
art. 19    1. Umowa zakładowa...
art. 20    1. W sprawach doty...
art. 21    1. Umowy tworzące ...
art. 22    1. Pracodawca jest...
art. 23    1. Pracodawca jest...
art. 24    1. Składkę podstaw...
art. 25    1. Uczestnik może ...
art. 26    1. Pracodawca jest...
art. 27    W przypadku gdy us...
art. 28    W zakresie nieureg...
Rozdział 3 Rejestracja pro...
art. 29    1. Program podlega...
art. 30    1. Wniosek pracoda...
art. 31    1. Wniosek repreze...
art. 32    1. Przystępując do...
art. 33    1. W przypadku zmi...
art. 34    1. Wpis programu z...
art. 35    1. Jeżeli wniosek ...
art. 35a    Organ nadzoru wpis...
art. 36    1. Organ nadzoru s...
art. 37    1. (uchylony). 2....
Rozdział 4 Zawieszanie odp...
art. 38    1. Pracodawca może...
art. 39    1. W okresie obejm...
art. 40    1. Likwidacja prog...
art. 41    1. W przypadku lik...
art. 41a    1. Organ nadzoru ...
Rozdział 5 Zasady wypłat, ...
art. 42    1. Wypłata następu...
art. 43    1. Wypłata transfe...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl