<< poprzednie
art. 49    W stosunku do osób...
art. 49a    W stosunku do bezr...
art. 50    1. Bezrobotnym, o...
art. 51    1. Starosta zwraca...
art. 52    (uchylony).
art. 53    1. Bezrobotnych, ...
art. 53a    1. Starosta inicj...
art. 53b    1. Przygotowanie...
art. 53c    1. Program praktyc...
art. 53d    1. Program przyucz...
art. 53e    1. Wymiar czasu ...
art. 53f    Pracodawca jest ob...
art. 53g    1. Uczestnikowi ...
art. 53h    1. Uczestnik przyg...
art. 53i    Starosta refunduje...
art. 53j    1. Pracodawcy, z...
art. 53k    Refundacja, o któr...
art. 53l    1. Koszty przygo...
art. 53m    Minister właściwy ...
art. 54    Starosta ustala i ...
art. 55    1. Bezrobotnemu b...
art. 56    1. Starosta może ...
art. 57    1. Starosta zwrac...
art. 58    Bezrobotni, o któr...
art. 59    1. Starosta może s...
art. 59a    Prace interwencyjn...
art. 59b    1. Wykazy pracoda...
art. 60    1. Wykazy pracodaw...
art. 61    1. Bezrobotnym, o...
art. 61a    1. Bezrobotny moż...
Rozdział 11a (uchylony).
art. 61b    1. Starosta może ...
art. 61c    (uchylony).
art. 61d    (uchylony).
Rozdział 12 Świadczenia pr...
art. 62    1. Osobie podlegaj...
Rozdział 13 (uchylony).
art. 63    (uchylony).
art. 64    (uchylony).
art. 65    (uchylony).
art. 66    (uchylony).
Rozdział 13a Programy spec...
art. 66a    1. Starosta samod...
art. 66b    Minister właściwy ...
art. 661a    W przypadku gdy el...
Rozdział 14 Instrumenty do...
art. 67    1. Pracodawcy, w r...
art. 68    1. Dochodami fundu...
art. 69    1. Na wniosek pra...
art. 70    1. Pracodawca zam...
następne >>
1 2 3 4 5 6


© 2001 - 2003 openlaw.pl