<< poprzednie
art. 19b    Agencja zatrudnien...
art. 19c    Agencja zatrudnien...
art. 19d   
art. 19e    Agencja zatrudnie...
art. 19f    Agencja zatrudnien...
art. 19g    W dokumentach, ogł...
art. 19h    Agencja zatrudnien...
art. 19i    1. Przedsiębiorc...
art. 19j    W sprawach nieureg...
art. 19k    Minister właściwy ...
Rozdział 7 Instytucje szko...
art. 20    1. Instytucja szko...
Rozdział 8 Dialog społeczn...
art. 21    Polityka rynku pra...
art. 22    1. Naczelna Rada Z...
art. 23    1. W skład Naczeln...
art. 24    1. Marszałek wojew...
art. 25    (uchylony).
art. 26    (uchylony).
art. 27    (uchylony).
art. 28    (uchylony).
art. 29    (uchylony).
art. 30    (uchylony).
art. 31    (uchylony).
art. 32    (uchylony).
Rozdział 9 Rejestracja bez...
art. 33    1. Powiatowe urzęd...
art. 34    Powiatowe urzędy p...
art. 34a    1. Powiatowy urzą...
Rozdział 10 Usługi rynku p...
art. 35    1. Podstawowymi us...
art. 36    1. Pośrednictwo pr...
art. 37    (uchylony)
art. 38    1. Poradnictwo zaw...
art. 39    1. Pomoc w aktywny...
art. 39a    Z usług rynku prac...
art. 39b    Z usług rynku prac...
art. 39c    Z usług rynku prac...
art. 40    1. Starosta inicj...
art. 41    1. Bezrobotnemu w...
art. 42    1. Starosta może,...
art. 42a    1. Starosta, na w...
art. 43    1. Do poszukują...
Rozdział 11 Instrumenty ry...
art. 44    Instrumentami rynk...
art. 45    1. Starosta może ...
art. 46    1. Starosta z Fun...
art. 47    1. Starosta może z...
art. 48    1. Bezrobotnemu po...
art. 48a    1. Starosta może ...
następne >>
1 2 3 4 5 6


© 2001 - 2003 openlaw.pl