Art. 1    W ustawie z dnia ...
Art. 2    W ustawie z dnia 1...
Art. 3    W ustawie z dnia 4...
Art. 4    W ustawie z dnia 2...
Art. 5    1. Rolnik lub domo...
Art. 5a    1. Rolnikowi lub d...
Art. 6    1. Osoba, podlegaj...
Art. 7    Osoby mające ustal...
Art. 8    1. Osobom pobieraj...
Art. 9    Ilekroć przepisy o...
Art. 10    W sprawach o przyz...
Art. 11    Środki finansowe p...
Art. 12    Dotychczasowy stat...
Art. 13    Kadencja dotychcza...
Art. 14    Dotychczasowe prze...
Art. 15    Przepisy art. 1 us...
Art. 16    Ustawa wchodzi w ż...
Załšcznik
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl