Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa: 1...
art. 2    1. Użyte w ustawie...
art. 3    1. Tworzy się Syst...
art. 4    Agencja prowadzi r...
art. 5    Rejestry koniowaty...
art. 6    Organem właściwym ...
art. 7    1. W przypadku wpr...
Rozdział 2 Rejestr zwierzą...
art. 8    1. W rejestrze zwi...
art. 9    1. Posiadacz zwier...
art. 10    Z rejestru zwierzą...
art. 10a    1. Posiadacz zwier...
art. 11    1. Prezes Agencji ...
art. 12    1. Posiadacz zwier...
Rozdział 3 Rejestr koniowa...
art. 13    W rejestrze koniow...
art. 13a    1. Tworzy się cent...
art. 13b    1. Koszty związane...
art. 14    1. Koniowate są za...
art. 15    1. Za czynności zw...
art. 16    W przypadku zmiany...
art. 16a    1. Właściciel koni...
art. 16b    1. Wykaz, o którym...
Rozdział 4 Identyfikacja z...
art. 17    1. (uchylony). 2....
art. 18    1. Numer identyfik...
art. 19    1. Posiadacz bydła...
art. 20    1. Posiadacz owcy ...
art. 20a    1. Posiadacz owcy ...
art. 21    Posiadacz zwierzęc...
art. 22    1. Posiadacz zwier...
art. 23    1. Posiadacz bydła...
art. 24    1. Podmiot przetr...
art. 25    Podmiot prowadzący...
art. 25a    1. Termin dotycząc...
Rozdział 5 Lista dostawców...
art. 26    1. Agencja prowadz...
art. 27    Umowa między Agenc...
art. 28    1. Prezes Agencji ...
Rozdział 6 Nadzór oraz kon...
art. 29    1. Organy Inspekcj...
art. 30    1. Posiadacz zwier...
art. 31    1. Czynności kontr...
art. 32    1. Organy Inspekcj...
art. 32a    1. Agencja i organ...
art. 32b    1. Agencja współpr...
art. 32c    Po przeprowadzeniu...
art. 32d    Po przeprowadzeniu...
Rozdział 7 Przepisy karne...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl