Dział I Przepisy ogólne ...
art. 1    Ustawa określa: 1...
art. 2    1. Pomoc społeczna...
art. 3    1. Pomoc społeczna...
art. 4    Osoby i rodziny ko...
art. 5    Prawo do świadczeń...
art. 5a    Prawo do świadcze...
art. 6    Użyte w ustawie ok...
art. 7    Pomocy społecznej ...
art. 7a    1. Pomocy społecz...
art. 8    Prawo do świadczeń...
art. 9    1. Kryteria dochod...
art. 10    1. Przy ustalaniu ...
art. 11    1. W przypadku stw...
art. 12    W przypadku stwier...
art. 13    1. Osobie odbywają...
art. 14    W sprawach nieureg...
Rozdział 2 Zadania pomocy ...
art. 15    Pomoc społeczna po...
art. 16    1. Obowiązek zapew...
art. 16a    1. Gmina, powiat ...
art. 16b    1. Gmina i powia...
art. 17    1. Do zadań własny...
art. 18    1. Do zadań zlecon...
art. 19    Do zadań własnych ...
art. 20    1. Do zadań z zakr...
art. 21    Do zadań samorządu...
art. 21a    Działania, o który...
art. 22    Do zadań wojewody ...
art. 23    1. Do zadań minist...
art. 24    1. Rada Ministrów ...
art. 25    1. Organy administ...
art. 25a    1. Realizację zada...
art. 26    (uchylony).
art. 27    (uchylony).
art. 28    (uchylony).
art. 29    (uchylony).
art. 30    (uchylony).
art. 31    (uchylony).
art. 32    (uchylony).
art. 33    (uchylony).
art. 34    (uchylony).
art. 35    (uchylony).
Dział II Świadczenia z pom...
art. 36    Świadczeniami z po...
art. 37    1. Zasiłek stały p...
art. 38    1. Zasiłek okresow...
art. 39    1. W celu zaspokoj...
art. 39a    1. Zasiłek celowy...
następne >>
1 2 3 4 5


© 2001 - 2003 openlaw.pl