<< poprzednie
art. 106    1. Przyznanie świa...
art. 106a    1. Jeżeli osoba u...
art. 107    1. Rodzinny wywiad...
art. 108    1. W celu określe...
art. 109    Osoby i rodziny ko...
Dział III Organizacja pomo...
art. 110    1. Zadania pomocy ...
art. 110a    1. W ramach struk...
art. 111    W celu realizacji ...
art. 112    1. Zadania pomocy ...
art. 113    1. Zadania pomocy ...
art. 114    (uchylony).
art. 115    1. Jednostki samo...
Rozdział 2 Pracownicy socj...
art. 116    1. Pracownikiem so...
art. 117    1. Przy ministrze...
art. 118    1. Przy urzędach ...
art. 118a    Minister właściwy ...
art. 119    1. Do zadań pracow...
art. 120    1. Pracowników soc...
art. 121    1. Pracownik socja...
art. 121a    1. Pracownik socj...
art. 122    1. Osoby kierujące...
art. 123    Prawa i obowiązki ...
art. 123a    (uchylony).
Rozdział 3 Rada Pomocy Spo...
art. 124    1. Przy ministrze ...
art. 125    1. Rada Pomocy Spo...
Rozdział 4 Nadzór i kontro...
art. 126    Wojewoda w związku...
art. 127    1. Czynności, o k...
art. 127a    1. Wojewoda może w...
art. 127b    W wydziale właściw...
art. 128    1. Wojewoda w wyni...
art. 129    1. W przypadku nie...
art. 130    1. Kto nie realiz...
art. 131    1. Kary pieniężne,...
art. 131a    1. O nałożonej ka...
art. 132    1. Wpływy z tytułu...
art. 133    W sprawach nieureg...
art. 134    Minister właściwy ...
Dział IV Przepisy zmieniaj...
art. 135    W ustawie z dnia 2...
art. 136    W ustawie z dnia 1...
art. 137    W ustawie z dnia 2...
art. 138    W ustawie z dnia 1...
art. 139    W ustawie z dnia 1...
art. 140    W ustawie z dnia 2...
art. 141    W ustawie z dnia 2...
art. 142    W ustawie z dnia 2...
następne >>
1 2 3 4 5


© 2001 - 2003 openlaw.pl