<< poprzednie
art. 40    1. Zasiłek celowy ...
art. 41    W szczególnie uzas...
art. 42    1. Za osobę, która...
art. 43    1. Osobie albo rod...
art. 44    Sprawienie pogrzeb...
art. 45    1. Praca socjalna ...
art. 46    1. Poradnictwo spe...
art. 46a    1. Wojewoda prowa...
art. 47    1. Interwencja kry...
art. 48    1. Osoba lub rodzi...
art. 48a    1. Wojewoda prowa...
art. 49    1. Osoba bezdomna ...
art. 50    1. Osobie samotnej...
art. 51    1. Osobom, które z...
art. 51a    1. Ośrodkami wspar...
art. 51b    1. Odpłatność mies...
art. 51c    1. Jednostka samor...
art. 52    1. W przypadku br...
art. 53    1. Osobie, która z...
art. 53a    1. Wynagrodzenie ...
Rozdział 2 Domy pomocy spo...
art. 54    1. Osobie wymagają...
art. 55    1. Dom pomocy społ...
art. 56    Domy pomocy społec...
art. 56a    1. Dom pomocy spo...
art. 57    1. Domy pomocy spo...
art. 57a    1. Jeżeli podmiot,...
art. 58    1. Wydatki związan...
art. 59    1. Decyzję o skier...
art. 60    1.Pobyt w domu pom...
art. 61    1. Obowiązani do w...
art. 62    1. Mieszkaniec dom...
art. 63    1. Mieszkaniec dom...
art. 64    Osoby wnoszące opł...
art. 65    1. Do domów pomocy...
art. 66    Rada gminy może ok...
Rozdział 3 Działalność gos...
art. 67    1. Działalność gos...
art. 68    1. Opieka w placów...
art. 68a    Podmiot prowadzący...
art. 69    1. W przypadku pr...
Rozdział 4 Pomoc dla osób ...
art. 70    (uchylony).
art. 71    (uchylony).
art. 72    1. Dziecku pozbawi...
art. 72    (uchylony).
art. 73    (uchylony).
art. 74    (uchylony).
art. 75    (uchylony).
następne >>
1 2 3 4 5


© 2001 - 2003 openlaw.pl