DZIAŁ I Przepisy ogólne
art. 1    1. Ustawa reguluje...
art. 2    Ilekroć w dalszych...
art. 2a    1. W przypadku umó...
art. 3    1. Właściwym dla p...
art. 4    Ulgi i zwolnienia ...
DZIAŁ II Zakres opodatkowa...
art. 5    1. Opodatkowaniu p...
art. 6    Przepisów ustawy n...
Rozdział 2 Dostawa towarów...
art. 7    1. Przez dostawę t...
art. 8    1. Przez świadczen...
Rozdział 3 Wewnątrzwspólno...
art. 9    1. Przez wewnątrzw...
art. 10    1. Wewnątrzwspólno...
art. 11    1. Przez wewnątrz...
art. 12    1. Przemieszczenia...
art. 12a    1. Przemieszczeni...
art. 13    1. Przez wewnątrzw...
Rozdział 4 Opodatkowanie p...
art. 14    1. Opodatkowaniu p...
DZIAŁ III Podatnicy, płatn...
art. 15    1. Podatnikami są ...
art. 16    Podatnikami są rów...
art. 17    1. Podatnikami są ...
art. 18    Organy egzekucyjne...
Rozdział 2 Przedstawiciele...
art. 18a    1. Podatnik, o któ...
art. 18b    1. Przedstawiciele...
art. 18c    1. Przedstawiciel ...
art. 18d    1. W przypadku pod...
DZIAŁ IV Obowiązek podatko...
art. 19    (uchylony)
art. 19a    1. Obowiązek podat...
Rozdział 2 Obowiązek podat...
art. 20    1. W wewnątrzwspó...
art. 20a    1. W przypadku prz...
art. 20b    1. W wewnątrzwsp...
Rozdział 3 Obowiązek podat...
art. 21    1. Mały podatnik m...
DZIAŁ V Miejsce świadczeni...
art. 22    1. Miejscem dostaw...
art. 23    1. W przypadku spr...
art. 24    1. W przypadku spr...
Rozdział 2 Miejsce świadcz...
art. 25    1. Wewnątrzwspólno...
art. 26    1. W przypadku gdy...
Rozdział 2a Miejsce świadc...
art. 26a    1. Miejscem import...
Rozdział 3 Miejsce świadcz...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7


© 2001 - 2003 openlaw.pl