Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa: 1...
art. 2    Ilekroć w ustawie ...
art. 3    1. Inspekcja reali...
art. 3    1. Inspekcja reali...
art. 4    1. Organy Inspekcj...
art. 4a    Minister właściwy ...
Rozdział 2 Organizacja i f...
art. 5    1. Organami Inspek...
art. 6    1. Inspekcją kieru...
art. 7    1. Organem doradcz...
art. 7a    1. Organem doradcz...
art. 8    1. Wojewódzki leka...
art. 8a    Do postępowania w ...
art. 9    1. Wojewódzkim, po...
art. 10    1. Główny Lekarz W...
art. 11    1. Wojewódzki leka...
art. 12    1. Koszty działaln...
art. 13    1. Główny Lekarz W...
art. 14    1. Wojewódzki leka...
art. 15    1. W rozumieniu Ko...
art. 16    1. Jeżeli powiatow...
art. 17    Do wydatków związa...
art. 18    1. Organ Inspekcji...
art. 18a    1. Kontrola wyrobó...
art. 19    1. Pracownicy Ins...
art. 19a    Przeprowadzenie ko...
art. 19a    Kontrole na miejsc...
art. 19b    1. Kontrolujący ...
art. 19c    1. Kontrolę przep...
art. 19d    1. Z przeprowadz...
art. 19e    1. Podmiotowi ko...
art. 19f    Ustalenia ujęte w ...
art. 19g    Kontrole na miejsc...
art. 20    1. Uprawnienia, o ...
art. 21    Podmioty prowadząc...
art. 22    Pracownicy Inspekc...
art. 23    1. Stwierdzenie al...
art. 24    1. Badanie laborat...
art. 25    1. Aby zapewnić je...
art. 25a    1. Kierownik labor...
art. 25b    1. Krajowe laborat...
art. 25c    1. Krajowe laborat...
art. 25d    1. Dane dotyczące ...
Rozdział 3 Świadectwa zdro...
art. 26    1. Świadectwa zdro...
art. 27    1. Do wystawiające...
art. 28    1. Organy Inspekcj...
art. 29    Minister właściwy ...
art. 29a    Powiatowy lekarz w...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl