DZIAŁ I Przepisy ogólne ...
art. 1    Ustawa określa zas...
art. 2    Ilekroć w ustawie ...
art. 2a    Prezes Rady Minis...
art. 2b    Prezes Rady Minist...
art. 2c    Prezes Rady Minist...
art. 3    1. Ustawę stosuje ...
art. 4    Ustawy nie stosuje...
art. 4a    (uchylony).
art. 4b    1. Ustawy nie stos...
art. 4c    Rada Ministrów okr...
art. 5    1. Do postępowań ...
art. 6    1. Jeżeli zamówien...
art. 6a    W przypadku zamów...
Rozdział 2 Zasady udzielan...
art. 7    1. Zamawiający prz...
art. 8    1. Postępowanie o ...
art. 9    1. Postępowanie o ...
art. 10    1. Podstawowymi tr...
Rozdział 3 Ogłoszenia
art. 11    1. Ogłoszenia, o k...
art. 12    1. Ogłoszenia w Bi...
art. 12a    1. W przypadku do...
art. 13    1. Zamawiający po ...
DZIAŁ II Postępowanie o ud...
art. 14    Do czynności podej...
art. 15    1. Postępowanie o ...
art. 15a    1. Centralny...
art. 16    1. Zamawiający mog...
art. 17    1. Osoby wykonując...
art. 18    1. Za przygotowani...
art. 19    1. Kierownik zamaw...
art. 20    1. Komisja przetar...
art. 21    1. Członków komisj...
art. 22    1. O udzielenie z...
art. 23    1. Wykonawcy mogą ...
art. 24    1. Z postępowania...
art. 24a    Zamawiający niezwł...
art. 24b    1. Zamawiający zwr...
art. 25    1. W postępowaniu ...
art. 26    1. Zamawia...
art. 27    1. W postę...
art. 28    (uchylony).
Rozdział 2 Przygotowanie p...
art. 29    1. Przedmiot zamów...
art. 30    1. Zamawia...
art. 31    1. Zamawiający opi...
art. 31a    1. Zamawiający, pr...
art. 31b    Zamawiający zamies...
art. 31c    Zamawiający zamies...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7


© 2001 - 2003 openlaw.pl