Tytuł I Przepisy ogólne ...
art. 1    § 1. Ustawa regulu...
art. 2    W sprawach określo...
art. 3    Przez umowę spółki...
art. 4    § 1. Użyte w ustaw...
art. 5    § 1. Dokumenty i i...
art. 6    § 1. Spółka dominu...
art. 7    § 1. W przypadku z...
DZIAŁ II SPÓŁKI OSOBOWE
art. 8    § 1. Spółka osobow...
art. 9    Zmiana postanowień...
art. 10    § 1. Ogół praw i o...
art. 101    Jeżeli spółka osob...
DZIAŁ III SPÓŁKI KAPITAŁOW...
art. 11    § 1. Spółki kapita...
art. 12    Spółka z ograniczo...
art. 13    § 1. Za zobowiązan...
art. 14    § 1. Przedmiotem w...
art. 15    § 1. Zawarcie prze...
art. 16    Rozporządzenie udz...
art. 17    § 1. Jeżeli do dok...
art. 18    § 1. Członkiem zar...
art. 19    Złożenie podpisów ...
art. 20    Wspólnicy albo akc...
art. 21    § 1. Sąd rejestrow...
Tytuł II Spółki osobowe ...
art. 22    § 1. Spółką jawną ...
art. 23    Umowa spółki powin...
art. 24    § 1. Firma spółki ...
art. 25    Umowa spółki jawne...
art. 251    § 1. Spółka jawna ...
art. 26    § 1. Zgłoszenie sp...
art. 27    Współmałżonek wspó...
Rozdział 2 Stosunek do osó...
art. 28    Majątek spółki sta...
art. 29    § 1. Każdy wspólni...
art. 30    § 1. Umowa spółki ...
art. 31    § 1. Wierzyciel sp...
art. 32    Osoba przystępując...
art. 33    Kto zawiera umowę ...
art. 34    Postanowienia umow...
art. 35    § 1. Wspólnik pozw...
art. 36    § 1. W czasie trwa...
Rozdział 3 Stosunki wewnęt...
art. 37    § 1. Przepisy nini...
art. 38    § 1. Nie można pow...
art. 39    § 1. Każdy wspólni...
art. 40    § 1. Prowadzenie s...
art. 41    § 1. Ustanowienie ...
art. 42    Jeżeli w sprawach ...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


© 2001 - 2003 openlaw.pl