Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa reguluje sp...
art. 2    Użyte w ustawie ok...
Rozdział 2 Ochrona roślin ...
art. 3    1. Państwowa Inspe...
art. 4    1. W przypadku wys...
art. 5    (uchylony)
art. 6    1. Organizmy kwara...
art. 7    1. W przypadku wys...
art. 8    1. W przypadku wys...
art. 8a    1. Podmiot wykonuj...
art. 9    Przepisy art. 6-8a...
art. 10    1. Minister właści...
art. 10a    1. Jeżeli zastosow...
art. 11    1. W przypadku szc...
art. 12    1. Rośliny, produk...
art. 13    1. Decyzję w spraw...
art. 14    1. Podmioty wpisan...
art. 15    1. Rośliny, produk...
art. 16    1. Paszport roślin...
art. 17    1. W przypadku dzi...
art. 17a    1. Rośliny, produk...
art. 18    1. Wojewódzki insp...
art. 18a    1. Wojewódzk...
art. 19    1. Świadectwo fito...
art. 20    1. Minister właści...
art. 21    1. Wprowadzanie be...
art. 22    1. Wprowadzane z...
art. 23    1. Podmiot wprowad...
art. 24    1. Graniczna kontr...
art. 25    1. Na świadectwie ...
art. 26    1. Kontroli tożsam...
art. 27    1. Kontrola zdrowo...
art. 28    1. Działania, o kt...
art. 29    1. Decyzjom, o któ...
art. 30    1. Minister właści...
art. 31    1. Rośliny, produk...
art. 32    1. Przeprowadzenie...
art. 33    1. Organizmy kwara...
art. 34    1. Wprowadzanie i ...
art. 35    Przepisy art. 33 i...
art. 36    1. W celu zabezpie...
Rozdział 3 Dopuszczanie śr...
art. 37    (uchylony)
art. 38    (uchylony)
art. 39    (uchylony)
art. 40    (uchylony)
art. 41    (uchylony)
art. 42    (uchylony)
art. 43    (uchylony)
następne >>
1 2 3 4


© 2001 - 2003 openlaw.pl