Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Zakład lecznicz...
art. 2    1. Usługa weteryna...
art. 3    1. W zakładzie lec...
art. 4    1. Zakładem leczni...
Rozdział 2 Tworzenie i org...
art. 5    1. Zakład lecznicz...
art. 6    1. Zakład lecznicz...
art. 7    1. Gabinet weteryn...
art. 8    1. Przychodnia wet...
art. 9    1. Lecznica wetery...
art. 10    1. Klinika weteryn...
art. 11    1. Weterynaryjne l...
art. 12    1. Zakłady lecznic...
art. 13    1. Gabinetem weter...
art. 14    Lekarz weterynarii...
art. 15    1. Organizację i f...
Rozdział 3 Ewidencja zakła...
art. 16    1. Prowadzenie za...
art. 17    1. Podmiot ubieg...
art. 18    1. Podmiot prowadz...
art. 19    1. W przypadku st...
art. 20    1. Okręgowa rada l...
art. 21    1. Wpis, odmowa wp...
art. 22    Do postępowania w ...
art. 23    1. Nadzór nad dzia...
Rozdział 4 Zasady świadcze...
art. 24    1. Rozkład godzin ...
art. 25    1. Właściciel lub ...
art. 26    W przypadku braku ...
art. 27    Posiadacz zwierzęc...
art. 28    1. Zakład lecznicz...
art. 29    1. Zakład lecznicz...
Rozdział 5 Przepis karny, ...
art. 30    1. Kto świadczy us...
art. 31    W ustawie z dnia 2...
art. 32    W ustawie z dnia 2...
art. 33    1. Osoby fizyczne,...
art. 34    Traci moc ustawa z...
art. 35    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl