Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Ustawa określa:...
art. 1a    Zadania marszałka ...
art. 1b    Do postępowania w ...
Rozdział 2 Rynki owoców i ...
art. 2    1. W zakresie okre...
art. 2a    1. Realizacja plan...
art. 2b    1. Marszałek woje...
art. 3    1. Marszałek wojew...
art. 3a    1. Marszałek wojew...
art. 3b    1. Marszałek wojew...
art. 4    1. Wniosek o wydan...
art. 5    1. Wniosek o wyda...
art. 6    1. Wniosek o wydan...
art. 7    1. Marszałek wojew...
art. 8    1. Minister właści...
art. 9    1. W zakresie okre...
art. 10    W zakresie określo...
art. 11    1. W zakresie okre...
art. 12    1. W zakresie okre...
art. 13    1. Organizacja pro...
art. 13a    1. Producent nie m...
art. 14    1. Prezes Agencji ...
art. 15    1. W zakresie okr...
art. 16    W zakresie określo...
art. 17    1. Handlowiec prz...
art. 18    1. Główny Inspekt...
art. 18a    Do znakowania owoc...
art. 19    1. Minister właści...
art. 19a    1. W zakresie okr...
art. 19b    1. Minister właś...
art. 19c    Minister właściwy ...
Rozdział 3 Rynek chmielu
art. 20    1. W zakresie okre...
art. 20a    1. Wojewódzki insp...
art. 21    1. Wojewódzki insp...
art. 22    1. Decyzję o zatwi...
art. 23    1. W zakresie okre...
art. 24    Minister właściwy ...
Rozdział 4 (uchylony).
art. 25    (uchylony).
art. 26    (uchylony).
art. 26    (uchylony).
art. 27    (uchylony).
art. 27    (uchylony).
art. 27a    (uchylony).
art. 27a    (uchylony).
art. 28    (uchylony).
art. 28    (uchylony).
art. 29    (uchylony).
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl