Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa: 1...
art. 2    Ilekroć w ustawie ...
art. 3    1. Dochodami jedno...
Rozdział 2 Źródła dochodów...
art. 4    1. Źródłami dochod...
art. 5    1. Źródłami dochod...
art. 6    1. Źródłami dochod...
art. 7    1. Subwencja ogóln...
art. 8    1. Dochodami jedno...
Rozdział 3 Zasady ustalani...
art. 9    1. Kwotę udziału ...
art. 10    1. Jeżeli podatni...
art. 10a    1. Nienależnie pr...
art. 11    1. Środki stanowi...
art. 12    Naczelnik urzędu s...
art. 13    1. Jeżeli dochody ...
art. 14    1. Wpływy z opłaty...
art. 15    Wpływy z podatku o...
art. 16    Wpływy z podatku o...
art. 17    1. Organ podatkow...
art. 18    1. Do udzielania...
Rozdział 4 Zasady ustalani...
art. 19    Kwoty przeznaczone...
art. 20    1. Część wyrównawc...
art. 21    1. Część równoważą...
art. 21a    1. Z kwoty części...
art. 22    1. Część wyrównawc...
art. 23    1. Część równoważą...
art. 23a    1. Z kwoty częśc...
art. 24    1. Część wyrównawc...
art. 25    1. Część regionaln...
art. 26    1. W budżecie pań...
art. 27    Wielkość części oś...
art. 28    1. Kwotę przeznacz...
art. 28    1. Kwotę przeznacz...
art. 29    1. Gminy, w któryc...
art. 30    1. Powiaty, w któr...
art. 31    1. Województwa, w ...
art. 32    1. Podstawę do wy...
Rozdział 5 Zasady i tryb p...
art. 33    1. Minister właści...
art. 34    1. Minister właści...
art. 35    1. Jednostki samor...
art. 36    1. W przypadku gdy...
art. 37    1. W przypadku gd...
art. 38    1. O ile przepisy...
Rozdział 6 Zasady i tryb u...
art. 39    1. Części subwencj...
art. 40    1. Nowe jednostki ...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl