<< poprzednie
art. 41    1. Dla gminy powst...
Rozdział 7 Dotacje dla jed...
art. 42    1. Jednostki samo...
art. 43    1. Jednostki samor...
art. 44    Środki, o których ...
art. 45    Jednostka samorząd...
art. 46    Jednostka samorząd...
art. 47    1. Jednostka samor...
art. 48    Szczegółowe zasady...
art. 49    1. Jednostka samor...
art. 50    Podziału dotacji c...
art. 50a    Organ stanowiący j...
art. 51    1. Z budżetu państ...
Rozdział 8 Zmiany w przepi...
art. 52    W ustawie z dnia 2...
art. 53    W ustawie z dnia 7...
art. 54    W ustawie z dnia 2...
art. 55    W ustawie z dnia 1...
art. 56    W ustawie z dnia 1...
art. 57    W ustawie z dnia 2...
art. 58    W ustawie z dnia 2...
art. 59    W ustawie z dnia 1...
art. 60    W ustawie z dnia 1...
art. 61    W ustawie z dnia 1...
art. 62    W ustawie z dnia 2...
art. 63    W ustawie z dnia 2...
art. 64    W ustawie z dnia 2...
art. 65    W ustawie z dnia 2...
art. 66    W ustawie z dnia 1...
art. 67    W ustawie z dnia 2...
art. 68    W ustawie z dnia 8...
art. 69    W ustawie z dnia 2...
art. 70    W ustawie z dnia 2...
Rozdział 9 Przepisy przejś...
art. 71    1. Łączną kwotę cz...
art. 72    Łączną kwotę częśc...
art. 73    Rezerwę części ośw...
art. 74    1. W celu wyliczen...
art. 75    1. W celu wyliczen...
art. 76    1. W roku 2004 czę...
art. 77    1. W celu wyliczen...
art. 78    1. W celu wyliczen...
art. 79    1. W roku 2004 czę...
art. 80    1. W celu wyliczen...
art. 81    1. W celu wyliczen...
art. 82    1. W 2004 r. kwotę...
art. 83    1. W celu ustaleni...
art. 84    1. W celu ustaleni...
art. 85    1. W 2004 r. gminy...
art. 86    Na rok 2004 rezerw...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl