Art. 1    W ustawie z dnia 2...
Art. 2    W ustawie z dnia 1...
Art. 3    W ustawie z dnia 9...
Art. 4    W ustawie z dnia 2...
Art. 5    W ustawie z dnia 3...
Art. 6    W ustawie z dnia 2...
Art. 7    W ustawie z dnia 2...
Art. 8    Przepisy art. 14 u...
Art. 9    Przepisy art. 23 u...
Art. 10    Podatnicy, którzy ...
Art. 11    Podatnikom, którym...
Art. 12    1. Podatnicy, któr...
Art. 13    1. Podatnikom, któ...
Art. 14    Zwolnienie, o któr...
Art. 15    Do odpraw i odszko...
Art. 16    1. Przepisu art. 2...
Art. 17    W przypadku odpłat...
Art. 18    W razie zwrotu kwo...
Art. 19    1. Przepisów ustaw...
Art. 20    Podatnikom opodatk...
Art. 21    Do czasu wejścia w...
Art. 22    W zakresie ustalen...
Art. 23    W zakresie ustalen...
Art. 24    Przepisy ustawy ma...
Art. 25    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl