Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa zas...
art. 2    1. Wykonywanie zaw...
art. 3    1. Ilekroć w przep...
art. 4    Lekarz ma obowiąze...
Rozdział 2 Prawo wykonywan...
art. 5    1. Okręgowa rada ...
art. 5a    Osobie, która speł...
art. 5b    1. Osobie, która s...
art. 5c    1. Osobie, która s...
art. 5d    (uchylony).
art. 5e    (uchylony).
art. 5f    Lekarzowi, który z...
art. 6    1. W celu uzyskani...
art. 6a    1. Okręgowa rada...
art. 6b    Minister właściwy ...
art. 7    1. Cudzoziemcowi ...
art. 7a    Minister właściwy ...
art. 8    1. Lekarz, który u...
art. 9    1. Lekarz o odpowi...
art. 9a    W przypadkach, w k...
art. 9b    1. Lekarz udziela...
art. 10    1. Lekarz, który z...
art. 11    1. Jeżeli okręgowa...
art. 12    1. Jeżeli okręgowa...
art. 13    Postępowanie w spr...
art. 14    Prawo wykonywania ...
Rozdział 2a Lekarski Egzam...
art. 14a    1. Lekarski Egza...
art. 14b    1. LEK i LDEK sk...
art. 14c    1. Osoba zdająca...
art. 14d    1. Członkom Zesp...
art. 14e    1. Minister właś...
Rozdział 3 Kształcenie pod...
art. 15    1. Okres stażu pod...
art. 15    1. Okres stażu pod...
art. 16    1. Lekarz może uz...
art. 16a    1. Dokument potwie...
art. 16b    1. W przypadku: 1...
art. 16c    1. Lekarz składa ...
art. 16d    Lekarz może odbywa...
art. 16e    1. Przed postępo...
art. 16f    1. Lekarz odbywa...
art. 16g    1. Minister właś...
art. 16h    1. Lekarz odbywa...
art. 16i    1. Lekarz odbywa...
art. 16j    1. Rezydentura j...
art. 16k    1. Minister właś...
art. 16l    1. Okres trwania...
art. 16m    1. Lekarz odbywa...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl