art. 31    1. Postępowania eg...
art. 38    Ilekroć w przepisa...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl